Kawasaki Z900

Type: Kawasaki Z900
Führerscheinklasse: A
Tarif Freikilometer Preis/Mehrkilometer Preis
4 Stunden 150 km 0,50 € 79 EUR Kurztarif 4 Stunden optional Vollkasko 25,- Euro/Tag mit 2.000,- Euro SB
1 Tag 300 km 0,50 € 139 EUR Tagestarif 10:00 Uhr bis 10:00 Uhr optional Vollkasko 25,- Euro/Tag mit 2.000,- Euro SB
1 Wochenende 600 km 0,50 € 319 EUR Wochenende Fr. 16:00 Uhr bis Mo. 10:00 Uhr optional Vollkasko 25,- Euro/Tag mit 2.000,- Euro SB
1 Sparwoche 900 km 0,50 € 319 EUR Sparwoche Mo. 16:00 Uhr bis Freitag 13:00 Uhr optional Vollkasko 25,- Euro/Tag mit 2.000,- Euro SB
1 Woche 1500 km 0,50 € 499 EUR volle Woche Mo. 10:00 Uhr bis Mo. 10:00 Uhr optional Vollkasko 25,- Euro/Tag mit 2.000,- Euro SB

Beschreibung